tên lửa Strela-3

Điều ít biết về vũ khí phòng không trên tàu ngầm Kilo  

Điều ít biết về vũ khí phòng không trên tàu ngầm Kilo  (30/11/2016)

(Vũ khí) - Với nhiệm vụ chính là tấn công ngầm, mặt nước và trên cạn, tuy ...