Thảm họa hạt nhân Fukushima

Chi phí dọn dẹp thảm họa hạt nhân Fukushima tăng gấp đôi dự kiến(30/11/2016)

Chi phí cho công tác dọn dẹp sau thảm họa hạt nhân Fukushima của Nhật Bản hồi ...