thẩm phán Tòa án tối cao

Tòa án Tối cao Mỹ nói gì về lệnh “đốt cờ, bỏ tù” của ông Trump

Tòa án Tối cao Mỹ nói gì về lệnh “đốt cờ, bỏ tù” của ông Trump(30/11/2016)

Tòa án Tối cao Mỹ nói gì về lệnh “đốt cờ, bỏ tù” của ông Trump