Thần Châu 6

Phi hành gia tiết lộ về tiếng gõ cửa rợn tóc gáy khi đang du hành vũ trụ

Phi hành gia tiết lộ về tiếng 'gõ cửa' rợn tóc gáy khi đang du hành vũ trụ(30/11/2016)

Trải nghiệm du hành vũ trụ dù tuyệt vời, nhưng kèm theo đó là những khoảnh khắc ...