Thảo Cầm Viên Sài Gòn

TPHCM: Điều chỉnh quy hoạch Thảo Cầm Viên Sài Gòn(02/12/2016)

UBND TP đã phê duyệt Đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Thảo ...


TPHCM điều chỉnh quy hoạch Thảo Cầm Viên Sài Gòn

TPHCM điều chỉnh quy hoạch Thảo Cầm Viên Sài Gòn(02/12/2016)

UBND thành phố HCM đã phê duyệt Đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ ...