thôn Pao Mao Chải

Kết nghĩa cụm dân cư hai bên biên giới Lào Cai - Vân Nam

Kết nghĩa cụm dân cư hai bên biên giới Lào Cai - Vân Nam(02/12/2016)

Ngày 30-11, tại thôn Pao Mao Chải, xã Kiều Đầu, huyện Hà Khẩu, tỉnh Vân Nam, Trung ...