thụ tinh iui

Nghe lời thầy bói, tôi ly hôn giả để kiếm con sau 10 năm hiếm muộn, ai ngờ…

Nghe lời thầy bói, tôi ly hôn giả để kiếm con sau 10 năm hiếm muộn, ai ngờ…(30/11/2016)

10 năm chạy chữa vất vả tốn kém mà con vẫn không về, chúng tôi quyết định ...