Thứ trưởng Nguyễn Chí Vịnh

Việt Nam muốn tăng hợp tác công nghiệp quốc phòng lưỡng dụng với Nhật Bản

Việt Nam muốn tăng hợp tác công nghiệp quốc phòng lưỡng dụng với Nhật Bản(30/11/2016)

Tăng cường hợp tác công nghiệp quốc phòng lưỡng dụng là một trong các lĩnh vực mà ...