thủ tướn chính phủ

“Mình từng ở địa phương nên biết, mỗi lần Tết đến là lo lắm”

“Mình từng ở địa phương nên biết, mỗi lần Tết đến là lo lắm”(30/11/2016)

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ kiêm Người phát ngôn của Thủ tướng, ông Mai ...