thủ tướng chính ph

Sẽ xử lý người đứng đầu địa phương nếu xe hết niên hạn gây tai nạn

Sẽ xử lý người đứng đầu địa phương nếu xe hết niên hạn gây tai nạn(08/10/2016)

Thủ tướng Chính phủ vừa yêu cầu công khai số lượng, biển kiểm soát xe hết niên ...