tỉ lệ giới tính

Giải mã chuyện 30 triệu phụ nữ “mất tích” ở Trung Quốc

Giải mã chuyện 30 triệu phụ nữ “mất tích” ở Trung Quốc(02/12/2016)

Lâu nay, các học giả vẫn thường đề cập câu chuyện khoảng 30-60 triệu “bé gái mất ...