tỉ như

Cười ra nước mắt với những kiểu phong bì mừng cưới có một không hai

Cười ra nước mắt với những kiểu phong bì mừng cưới có một không hai(02/12/2016)

Những kiểu phong bì mừng cưới này khiến chúng ta 'cười không ngậm được mồm'...