tiền khen thưởng

Chuyển cơ quan điều tra để làm rõ vụ ‘nuốt’ tiền khen thưởng

Chuyển cơ quan điều tra để làm rõ vụ ‘nuốt’ tiền khen thưởng(01/12/2016)

Từ những “dữ liệu” xác minh được, Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy Đồng Nai cũng có ...