tiền khủng

Gói vé dự lễ nhậm chức của Trump có giá đến một triệu USD

Gói vé dự lễ nhậm chức của Trump có giá đến một triệu USD(30/11/2016)

Các nhà tài trợ sẽ được hưởng những đặc quyền khác nhau tùy theo mức ủng hộ ...