tiết kiệm tài nguyên

Xe chuyển hàng của UPS không rẽ trái, họ sẵn sàng đi đường xa hơn chỉ để rẽ phải, tại sao lại thế?

Xe chuyển hàng của UPS không rẽ trái, họ sẵn sàng đi đường xa hơn chỉ để rẽ phải, tại sao lại thế?(16/02/2017)

Xe chuyển hàng của UPS không rẽ trái, họ sẵn sàng đi đường xa hơn chỉ để ...


Xem máy nghiền ô tô xay nát bét chiếc xe trong... vài giây!

Xem máy nghiền ô tô xay nát bét chiếc xe trong... vài giây!(02/12/2016)

Xem máy nghiền ô tô xay nát bét chiếc xe trong... vài giây!