Tin mới Vũ Đình Duy bỏ trốn

Ông Vũ Đình Duy ra nước ngoài: Kỷ luật buộc thôi việc

Ông Vũ Đình Duy ra nước ngoài: Kỷ luật buộc thôi việc(02/12/2016)

(Tin tức thời sự) - Ông Vũ Đình Duy, Thành viên Hội đồng thành viên Tập đoàn ...