tín ngưỡng thờ mẫu tam phủ

Giới thiệu “Tín ngưỡng thờ Mẫu trong tâm thức người Việt”(12/12/2016)

"Tín ngưỡng thờ Mẫu trong tâm thức người Việt" là chủ đề chương trình giới thiệu văn ...


Chương trình giới thiệu văn hóa “Tín ngưỡng Thờ Mẫu trong tâm thức người Việt”

Chương trình giới thiệu văn hóa “Tín ngưỡng Thờ Mẫu trong tâm thức người Việt”(11/12/2016)

Chương trình là một hoạt động nhằm giúp người dân hiểu về những giá trị tiêu biểu ...


Thực hành Tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ trở thành Di sản văn hóa phi vật thể thế giới

Thực hành Tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ trở thành Di sản văn hóa phi vật thể thế giới(01/12/2016)

ANTD.VN - Tại Phiên họp Uỷ ban Liên Chính phủ về bảo vệ di sản văn hóa ...