tín ngưỡng thờ mẫu tam phủ

Tha thiết đề nghị thanh tra, phát hiện biến tướng hầu đồng

"Tha thiết đề nghị thanh tra, phát hiện biến tướng hầu đồng"(10/03/2017)

ANTD.VN -Đó là một trong những đề nghị mà G.S Nguyễn Chí Bền, nguyên Viện trưởng Viện ...


Giới thiệu “Tín ngưỡng thờ Mẫu trong tâm thức người Việt”(12/12/2016)

"Tín ngưỡng thờ Mẫu trong tâm thức người Việt" là chủ đề chương trình giới thiệu văn ...


Chương trình giới thiệu văn hóa “Tín ngưỡng Thờ Mẫu trong tâm thức người Việt”

Chương trình giới thiệu văn hóa “Tín ngưỡng Thờ Mẫu trong tâm thức người Việt”(11/12/2016)

Chương trình là một hoạt động nhằm giúp người dân hiểu về những giá trị tiêu biểu ...