titanfall online

Game siêu bom tấn Titanfall Online ấn định mở cửa ngày 15/12 tới

Game siêu bom tấn Titanfall Online ấn định mở cửa ngày 15/12 tới(02/12/2016)

Game online siêu bom tấn Titanfall Online sẽ mở cửa thử nghiệm tại thị trường Hàn Quốc ...