Tổng thống Clinton

Toàn văn phát biểu nhậm chức của tân Tổng thống Mỹ Donald Trump

Toàn văn phát biểu nhậm chức của tân Tổng thống Mỹ Donald Trump(21/01/2017)

Toàn văn phát biểu nhậm chức của tân Tổng thống Mỹ Donald Trump


Nguyên thủ “về vườn”: Kẻ cười, người mếu

Nguyên thủ “về vườn”: Kẻ cười, người mếu(02/12/2016)

Không có gì bất ngờ khi những nhân vật quyền lực nhất nước Mỹ “rủng rỉnh” hơn ...