trả thù cho em trai

Đổ xăng đốt quán internet để trả thù cho em trai

Đổ xăng đốt quán internet để trả thù cho em trai(01/12/2016)

Để trả thù cho em trai, Quảng mang xăng đến tiệm internet rồi châm lửa đốt. Chỉ ...