trái dứa

Vua của các loại quả: Ngọt thơm đặc sản dứa suối Hai

Vua của các loại quả: Ngọt thơm đặc sản dứa suối Hai(02/12/2016)

Từ lâu, cây dứa ở đây đã được trồng theo quy mô lớn, là cây kinh doanh ...