Trần Minh Nguyệt

Táo Quân duy nhất đeo quân hàm là ai?

'Táo Quân' duy nhất đeo quân hàm là ai?(24/01/2017)

"Táo Quân" duy nhất đeo quân hàm Tự Long năm nay 44 tuổi, quê ở Bắc Ninh ...