Triệu Văn Cường

Sở có 44 lãnh đạo, 2 chuyên viên: Nhiều phó phòng xin tự rút lui

Sở có 44 lãnh đạo, 2 chuyên viên: Nhiều phó phòng xin tự rút lui(30/11/2016)

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Triệu Văn Cường xác nhận thông tin Sở LĐ-TB&XH Hải Dương có ...