trộm đâm người vây bắt

Vây bắt trộm, 2 người bị chém trọng thương

Vây bắt trộm, 2 người bị chém trọng thương(30/11/2016)

Bị phát hiện khi dùng đoản bẻ khóa xe máy, tên trộm đã rút dao chém loạn xạ ...