trộn hương liệu

Đậu nành rang biến thành cà phê thượng hạng ở Hậu Giang

Đậu nành rang biến thành cà phê thượng hạng ở Hậu Giang(28/11/2016)

Đậu nành rang cháy đen được một thanh niên ở Ngã Bảy (Hậu Giang) dùng để sản ...