trục trump putin

Ngưỡng mộ Putin, nhưng ông Trump sẽ không dễ nhượng bộ ở Syria?

Ngưỡng mộ Putin, nhưng ông Trump sẽ không dễ nhượng bộ ở Syria?(30/11/2016)

Trump ngưỡng mộ sự táo bạo trong ngoại giao và quân sự của Tổng thống Putin, và ...