Trung tâm thị trấn Thường Tín

Hà Nội duyệt nhiệm vụ quy hoạch trung tâm thị trấn Thường Tín

Hà Nội duyệt nhiệm vụ quy hoạch trung tâm thị trấn Thường Tín(30/11/2016)

UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành quyết định duyệt nhiệm vụ quy hoạch trung tâm ...