trước hạn

Ngày mai, gần 4.200 phạm nhân được đặc xá

Ngày mai, gần 4.200 phạm nhân được đặc xá(30/11/2016)

Sáng nay, quyết định đặc xá cho gần 4.200 phạm nhân và gần 200 người đang hoãn ...