Trường Tiểu học Tri Lễ 4

Ngôi trường hơn 30 năm chưa có cô giáo nào

Ngôi trường hơn 30 năm chưa có cô giáo nào(02/12/2016)

Thành lập từ năm 1982, tính đến nay đã hơn 30 năm nhưng Trường Tiểu học Tri ...