tự động lấy nét

Galaxy S8 sẽ có camera trước lấy nét tự động và camera kép phía sau

Galaxy S8 sẽ có camera trước lấy nét tự động và camera kép phía sau(30/11/2016)

Galaxy S8 sẽ có camera trước lấy nét tự động và camera kép phía sau