tưởng niệm Lãnh tụ Fidel Castro

Ảnh: Lãnh đạo thế giới hòa cùng biển người tưởng niệm ông Fidel Castro

Ảnh: Lãnh đạo thế giới hòa cùng biển người tưởng niệm ông Fidel Castro(30/11/2016)

Các nhà lãnh đạo thế giới thể hiện sự tiếc thương cố Chủ tịch Cuba Fidel Castro ...