UB ĐKCG

UB ĐKCG cụm miền Trung và Tây Nguyên: ‘Năm Thánh Lòng Thương xót’

UB ĐKCG cụm miền Trung và Tây Nguyên: ‘Năm Thánh Lòng Thương xót’(02/12/2016)

Sáng ngày 30/11, tại tỉnh Phú Yên, Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh Phú Yên phối hợp với ...