Ukraine thử tên lửa

Thử tên lửa chỉ là đòn gió, Ukraine sẽ bất ngờ chiếm lại miền Đông?

Thử tên lửa chỉ là đòn gió, Ukraine sẽ bất ngờ chiếm lại miền Đông?(02/12/2016)

Thử tên lửa chỉ là đòn gió, Ukraine sẽ bất ngờ chiếm lại miền Đông?