va chm

Người phụ nữ té lăn nhiều vòng, nằm bất động trên đường

Người phụ nữ té lăn nhiều vòng, nằm bất động trên đường(02/12/2016)

Va chạm với xe buýt, 2 người phụ nữ đi xe máy té lăn nhiều vòng xuống ...