vỉa dầu thô

Phát hiện vỉa dầu thô mới

Phát hiện vỉa dầu thô mới(02/12/2016)

Ngày 30/11, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam cho biết, khi thử vỉa tại giếng khoan thăm ...