việc làm cử nhân

Chỉ trích ước mơ lương 2.000 USD: Một thế hệ bạc nhược đã quá đủ!

Chỉ trích ước mơ lương 2.000 USD: Một thế hệ bạc nhược đã quá đủ!(01/12/2016)

Mong muốn nhận mức lương khởi điểm 2.000 đô la Mỹ mỗi tháng, nữ sinh Phạm Thị Thanh ...