Viện Lịch sử Công an

Bí mật căn hầm của nguyên Bộ trưởng Bộ Công an Trần Quốc Hoàn

Bí mật căn hầm của nguyên Bộ trưởng Bộ Công an Trần Quốc Hoàn(02/12/2016)

Bí mật căn hầm của nguyên Bộ trưởng Bộ Công an Trần Quốc Hoàn