Vinamiilk

SCIC: Khống chế tỷ lệ bán vốn tại Vinamilk để nhiều nhà đầu tư tham gia

SCIC: Khống chế tỷ lệ bán vốn tại Vinamilk để nhiều nhà đầu tư tham gia(30/11/2016)

Chủ tịch SCIC - Nguyễn Đức Chi khẳng định việc bán vốn tại Vinamilk sẽ thực hiện ...