vịnh Hawaii

Sổng bạch tuộc, lươn biển quay sang tấn công thợ lặn

Sổng bạch tuộc, lươn biển quay sang tấn công thợ lặn(30/11/2016)

Không cam chịu chứng kiến bạch tuộc chạy mất sau khi bị cắn đứt xúc tu, lươn ...