vịt què

Đừng gọi Obama là Tổng thống vịt què

Đừng gọi Obama là Tổng thống 'vịt què'(30/11/2016)

Công chúng Mỹ đã không tiếc lời chỉ trích sự yếu kém của ông Obama trong giai ...