Võ Thị Bích Nga

Phát hiện vụ tái chế gần 6 tấn kẹo hết hạn sử dụng

Phát hiện vụ tái chế gần 6 tấn kẹo hết hạn sử dụng(30/11/2016)

Gần 6 tấn kẹo hết hạn sử dụng đang chuẩn bị được tái chế thay nhãn mác ...