Vọng cổ teen

Vĩnh Thuyên Kim đoạt quán quân Nghệ sĩ đa tài

Vĩnh Thuyên Kim đoạt quán quân 'Nghệ sĩ đa tài'(30/11/2016)

Ca sĩ "Vọng cổ teen" vượt qua Hùng Thuận để đoạt điểm tuyệt đối từ giám khảo ...