VOV-Trung Tâm Tin Theo Reuters

Tàu vũ trụ Progress của Nga bị nổ sau khi phóng

Tàu vũ trụ Progress của Nga bị nổ sau khi phóng(02/12/2016)

Ngày 1/12, một tàu vũ trụ chở 2,5 tấn lương thực, vật tư cho Trạm không gian ...