Vụ cháy khu công nghiệp Ngọc Hồi

[Chùm ảnh] Hiện trường vụ cháy lớn tại khu công nghiệp Ngọc Hồi

[Chùm ảnh] Hiện trường vụ cháy lớn tại khu công nghiệp Ngọc Hồi(02/12/2016)

[Chùm ảnh] Hiện trường vụ cháy lớn tại khu công nghiệp Ngọc Hồi