Vũ Tự Gia Anh

Đường tình duyên lận đận của những nghệ sĩ hài miền Bắc

Đường tình duyên lận đận của những nghệ sĩ hài miền Bắc(04/02/2017)

Các nam danh hài miền Bắc như Giang Còi, Chiến Thắng, Tự Long đều đã phải trải ...