Vững mạnh toàn diện

5 đơn vị BĐBP đủ điều kiện công nhận vững mạnh toàn diện

5 đơn vị BĐBP đủ điều kiện công nhận vững mạnh toàn diện(01/12/2016)

Đánh giá này được đưa ra sau khi Đoàn công tác của Bộ Tổng Tham mưu QĐND ...