vứt bao cao su bừa bãi

Bao cao su có mặt cạnh đình làng: Nhiều nhất sau Tết(30/11/2016)

Bao cao su có mặt cạnh đình làng: Nhiều nhất sau Tết