xác nhận

Cảnh sát Malaysia xác nhận người bị sát hại là Kim Jong-nam

Cảnh sát Malaysia xác nhận người bị sát hại là Kim Jong-nam(10/03/2017)

Cảnh sát Malaysia xác nhận người bị sát hại là Kim Jong-nam


Những hình ảnh tưởng 2 nhưng lại là 1 cực hiếm thấy

Những hình ảnh 'tưởng 2 nhưng lại là 1' cực hiếm thấy(29/12/2016)

Những hình ảnh 'tưởng 2 nhưng lại là 1' cực hiếm thấy