xa lu gay thiet hai nghiem trong

49 hồ chứa miền Trung đồng loạt phải xả tràn do mưa lũ

49 hồ chứa miền Trung đồng loạt phải xả tràn do mưa lũ(02/12/2016)

Mưa lớn đã gây ra đợt lũ lớn trên diện rộng ở các sông Trung bộ và ...