xe lắp ráp tại Indonesia

Xe sang BMW 7-Series bắt đầu được lắp ráp tại Đông Nam Á

Xe sang BMW 7-Series bắt đầu được lắp ráp tại Đông Nam Á(02/12/2016)

Dự kiến, dòng xe sang 7-Series sẽ được lắp ráp tại nhà máy của BMW đặt ở ...